Архив за ‘luthervn’ Категория:

Годишна европейска конференция на Конфесионалната Евангелска Лютеранска Църква /КЕЛЦ/ в Алвеста, Швеция

CELC Sweden 2015 Photo

Share

Кога търпимостта става грях

cross-bible-22690157Търпението може да бъде добродетел, но също така и непростителна слабост на характера. Ние се възхищаваме на личност, която се отнася толерантно към разминаването на възгледите, ако на карта не са поставени основни принципи. Такова отношение допуска широта в излагането на различни мнения и методи, допуска разнообразни незначителни концепции. За второстепенни неща не бива да се остава мъченик. Но има и още един вид търпимост, която се явява гнусота. Такава търпимост мълчи, когато се богохулства и безчести Христос. Когато на карта е поставена истината, тогава мълчанието е равносилно на лъжа! Такава търпимост се явява нежелание да се противостои на злото. Толерантност допускаща измама и несправедливост е грях. И онези, които казват, че Исус винаги е бил търпелив трябва отново да прочетат Матей 23 глава- унищожаващо осъждане на лицемерието. Това място ни доказва от раз и завинаги, че Господ е бил способен на рязко негодувание спрямо лицемерните религиозни водачи. Също така следва да се прочете и Откровение 2: 18-20, където Господ осъжда църквата в Тиатир, затова че е търпяла пророчица по име Езавел. Павел също не е търпял злото. Той дори е назовал по име вършещите зло.
Днес сред евангелските среди такъв маниер на поведение се отклонява като неуместен. Павел е предал Именей и Александър на сатана за да се научат да не богохулстват. (1 Тим. 1:20) и Александър Ковача заклеймил публично и по име заради злото му поведение (2 Тим. 4: 14). Йоан също е имал мъжеството да назове Диотреф, като такъв, който обича да първенствува. (3 Йоан 3:9) . Оставаме с впечатление, като че ли Църквата е изгубила своята библейска нетърпимост. Както е казал Роберт Г. Ли: „Живеем в свят на мекотелна теология, порест морал, гумени убеждения и непостоянна философия, които ни казват нещо, което отдавна ни е известно, но с думи, които не разбираме.”
Съчиненията на Уилиам Баркли се явяват по- сетнешен пример за това. Баркли отхвърля божествеността на Исус, чудесата Му, боговдъхновеноста на Библията и изкупителното заместничество на Христос на кръста. Въпреки това, книгите му се продават в много от християнските книжарници. Авторитетни евангелски деятели често го цитират, а и мнозина християни изучават книгите му, оправдавайки се, че те им дават ценна информация. Но факта, че той е лъжеучител, богохулник и съблазнител им се струва незначителен, по същия начин също толкова неважна в техните очи се явява честа на нашия Господ Исус Христос. Един мисионер в Индия е уцелил точно проблема казвайки: „Толерантността е станала дотолкова толерантна, че търпи и злото. Заплашва ни като морален трус да ни потопи в нашия уют.”
Онова, което дава възможност зад много църковни амвони да стоят лъжеапостоли, измамни и фалшиви «работници» представящи се за за апостоли Христови съвсем не е божествената търпимост. Седлов Бакстер е писал, показвайки сходството на времето на пророк Илия с нашето време: Причината поради, която хората днес търпят с болезнено дружелюбие лъжеучителите зад нашите амвони, се намира във факта, че са твърде вежливи и твърде любезни. Те смятат, че е по добре от амвоните да се проповядват заблуждения и съблазни за душите, отколкото да се наранят чувствата на проповедника. По- добре е да се помолим на Ваал отколкото да настане суша. По- добре човек да умре от рак, отколкото жестокия хирург да използва скалпела. Но най- доброто което би могло да помогне на така наречените «слуги» Господни днес е някой от техните слушатели публично да ги заклейми от името Господне.
Тази греховна толерантност, която отбягва да развенчае църковна система, водеща милиони хора към вечно проклятие със своето изопачено Евангелие;
– която отива толкова далече, че почита своя ръководител като велик евангелист, когато той същевременно заклеймява придържащите се към евангелието като вълци;
– пророците Господни нарича разколници, ако те осъждат почитането на идоли, поклонението на Мария и други църковни лъжеучения;
– каещите се изпращат назад в тяхното греховно обкръжение.

По- рано вярващите са умирали за истината. Какво се е случило днес с църквата на мъчениците? Ние се стремим към пополярност. Ето къде е причината, за това, че у нас се появяват лъжеучители. У нас съществува желание на всяка цена да избягваме неприятностите. Това ни въздържа от конфронтации и вмешателства, дори когато това се явява наше пряко задължение. Много ни е трудно да се променим. По леко за нас е да вървим с тълпата носени от течението. Та нали е по- леко да мълчим сред инакомислещите. Ние сме поробени и не се осмеляваме като малцинство да застанем в зашита на истината. Загубили сме способността си да се гневим. Вижте Матей 21: 12-13; Йоан 2: 13- 17. Ние се намираме в печално положение, когато не можем на нищо да се гневим. Станали сме специалисти в избягването на вземане на решения, защото просто не искаме да действаме. Понякога заради дружбата даже ставаме слепи и не можем да въстанем срещу лъжата. И когато някой християнин се изкаже против някоя либерална книга, защото тя говори против боговдъхновеноста на Библията, то приятеля на автора отговаря: „ Но ти не го познаваш лично като мен, та той е добър и благочестив човек.”
Джей Адамс е бил напълно прав когато е казал: „В някои кръгове съществува толкова голям страх пред разногласията, тъй че проповедниците и Църквата които ги следват са готови да заплатят всяка цена само и само да запазят мира, дори ако се наложи да се отрекат от Божиите истини.
Мирът- това е Божи идеал. Такава цена би била твърде висока.
Екуменизъм и толерантност днес две твърде модни слова: „Да се съберем всичко заедно. Не прави и не говори нищо, което може да доведе до разногласия. Догмите разединяват- любовта съединява, нам е потребно единство.” Това, което ни е действително необходимо е решителност в борбата за нашата вяра, когато я нападат и клеветят. Ние можем да бъдем търпеливи, когато става въпрос за незначителните неща, но сме длъжни да проявяваме свята нетърпимост, когато става въпрос за Господнята истина. Заедно с Лутер нека да кажем: „Тук аз стоя и не мога иначе”.

Уилиам Макдоналд

Share

Защо не се моля на светците?

prayer-warriorМного често представители на така наречените „традиционни” изповедания, опитвайки се да докажат дали тази или онази конфесия е наистина християнска, питат: „А вие молите ли се на светците и на дева Мария?” Откровено мога да отговоря- Не, не се моля. В святото Писания Бог ясно говори, че трябва да се молим като се обръщаме единствено към Него. Псалом 50: 15 „15 Призови Ме в ден на беда. Аз ще те избавя и ти ще Ме прославиш.“. Псалом 146:18,1918 „Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които искрено Го призовават. 19 Той изпълнява желанието на онези, които благоговеят пред Него, чува техния вик за помощ и ги спасява.” Ще илюстрирам това така- представете си, че Бог ви е дал мобилен апарат с несвършваща батерия и ви е казал: „Ето ти пряк номер на който можеш винаги да ми звъниш, по всяко време. Аз винаги съм на линия, няма да чуеш сигнал заето.” Относно светиите,които са на небесата и са около Божия престол и славят Всемогъщия,е казано че те дори не ни чуват. Исая 63: 16 „Защото Ти си наш Отец — въпреки че Авраам не ни знае и Израил не ни познава,” Не ми е нужно да си задавам въпроси затова слушат ли ме светците на небесата или не. По- важно е да съм уверен, че ме слуша Онзи,Който е обещал да ме слуша и да ми отговаря- Триединния Бог.
Представете си , че стоите пред Бога и Му казвате: Господи, аз съм се молил само на Теб,не съм се молил на светците и на Мария, макар, че винаги съм ги уважавал за тяхната вяра и благоговеен живот, ще ме накажеш ли за това?” Уверявам ви, че Бог нито никога не ще накаже, нито ще отхвърли такъв поклонник от Себе си. Това ще противоречи на Словото Му. Как тогава е правилно да почитаме светците? Много просто- правете така като казва Библията: Евреи 13: 7 „Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово, и като гледате следствията от техния начин на живот подражавайте на вярата им.” В дните на почитането на апостолите, евангелистите и дева Мария-ние можем само да кажем, че техния живот и вяра в Спасителя са достойни за всяко уважение и подражание. НО МОЛИТВИТЕ БЛАГОДАРНОСТИТЕ И ВЪЗХВАЛАТА- ОТДАВАЙТЕ САМО НА ЕДИНIЯ БОГ- ОТЕЦ, СИН И СВЯТИ ДУХ.

Share

Молитва и четива за деня на Петдесетница.

изтеглен файлМолитва на деня

Святи Душе, Господ и Бог, ела при нас  в този радостен ден с Твоя седмократен дар на благодат. Запали в сърцата ни светия огън на Твоята любов, така че в истинска и жива вяра ние да разпространяваме славата на нашия Спасител, Исус Христос, който живее и владее с Отца и Святия Дух, един Бог, сега и завинаги. Амин.

Езекил 37: 1- 14

 Господнята ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости. 2.  И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи. 3. Той ми каза: „Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости?“ Аз отговорих: „Господи Боже, Ти знаеш.“ 4. Пак ми каза: „Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово. 5. Така казва Господ Бог на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете; 6. ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ.“ 7. И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си. 8. А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях. 9. Тогава ми каза: „Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Бог: ‘Ела, дух, от четирите ветрове и духни върху тези убити, за да оживеят.’“ 10. И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска. 11. Тогава ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият израилеви дом. Ето, те казват: ‘Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.’ 12. Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Бог: Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в израилевата земя. 13. И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях. 14. След като вложа Духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших“ — казва Господ.

 Деяния 2: 1- 21

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2. И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. 3.И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. 5. А в Ерусалим се намираха юдеи, набожни мъже от всеки народ под небето. 6.И като се чу този шум, събра се една навалица; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. 7. И всички, смаяни и учудени, си говореха помежду си: „Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? 8.Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? 9. Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10. Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим – и юдеи, и прозелити, 11. критяни и араби ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела.“  12. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: „Какво значи това?“ 13. А други се присмиваха и казваха: „Те са се напили със сладко вино.“ 14. А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: „Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи. 15. Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня; 16. а това е казаното чрез пророк Йоил: 17. ‘И в последните дни – казва Бог – ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват сънища; 18 още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си в онези дни и ще пророкуват. 19. И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и п€ра от дим. 20. Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит ден Господен. 21. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.’

 „Ела, Святи Душе, изпълни сърцата на народа Си, и запали в тях огъня на любовта Си“

Антифон: Ела, Святи Душе

 Йоан 16: 5- 11

Но сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: ‘Къде отиваш?’  6. Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. 7. Аз обаче ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. 8. А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: 9. за грях, защото не вярват в Мене; 10. за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате; 11. и за съд, защото князът на този свят е осъден.

Share

ПЕТДЕСЕТНИЦА

pentecote-fete-chretiens-604-564x261Периодът Петдесетница е най-дългият в християнската църковна година. Покрива почти половината Недели в църковната година. Започва 50 дни след Великден. На тази Неделя Бог изпратил Святия Си Дух при учениците си. Това казал Исус на учениците Си, че ще се случи.

В неделята на Петдесетница Петър и другите ученици на Исус били събрани заедно на едно място. Внезапно се чул шум, звук като бърз вятър. И тогава се появили езици, като огън  и застанали на главите на учениците. Учениците може ли да проповядват на много чужди езици. Това бил външния, видимия знак, че те получили Святия Дух.

По време на Петдесетница четивата, посланията  които се четат през това време се отнасят до живота на християнина. Говори се за това как един християнин  трябва да живее. Напомня ни, че сме последователи на Исус, и като такива ние искаме да живеем, и трябва да живеем такъв живот какъвто Исус иска да живеем.

Share

Неделя на Добрият Пастир

Champaigne-TheGoodShepherd-2013-04-21-09-31Молитва на деня

Господи Исусе Христе, Ти си Добрият Пастир, Който е отдал живота Си за овцете. Води ни сега към тихите води на Твоето животворящо Слово, така щото да можем да живеем в дома на Отца въвеки, молим Те защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

Псалом 23

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Господ е мой Пастир – няма да остана в нужда.
На зелени пасища ме успокоява,
при тихи води ме завежда,
води ме в пътеки на правда заради името Си.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

И в долината на смъртната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.
Помазал си с миро главата ми.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Приготвяш пред мене трапеза
в присъствието на неприятелите ми.
Наистина благост и милост ще ме следват
и аз ще живея завинаги в дома Господен.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!
Слава на Отца и Сина и Святия Дух,
както е било в началото, е сега,
и ще бъде завинаги. Амин.

Йоан 10: 11- 18

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете. 12 Но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът, и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Защото е наемник и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мене. 15 Както Отец познава Мен, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир. 17 Затова Ме обича Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.“

Share

Христос възкръсна!

Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав.

3Христос възкръсна от мъртвите,
като със смърт смъртта потъпка,
и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.

Hristos a inviat din morti, cu moartea pe
moarte calcand, si celor din morminte viata
daruindu−le!

Christ is risen from the dead,
trampling death by death,
and bestowing life to those in the tombs!

Share

ВТОРА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКДЕН- БЯЛАТА НЕДЕЛЯ

resurrection-ChristМолитва на деня

Възкръснали Господи, Ти, Който дойде при Своите ученици, за да отнемеш страховете им и да им дадеш Твоето слово на Мир, ела и при нас чрез Словото и Тайнствата и унищожи страховете ни с утешителното уверение на Твоето присъствие; защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Деяния 3: 12- 20

А Петър, като видя това, каза на народа: „Израиляни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи? 13. Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне. 14. Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец, 15. убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. 16. И чрез вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас. 17. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание; 18. но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци – че Неговият Христос ще пострада. 19. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20. и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос

Псалом 16

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

 Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам.

Казах на Господа: Ти си Господ мой;

вън от Теб няма добро за мен.

Господи, Ти си делът на наследството ми и чашата ми!

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Винаги поставям Господа пред себе си;

понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.

Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,

а още и плътта ми ще пребивава в надежда.

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Защото няма да оставиш душата ми в ада;

нито ще допуснеш святият Твой, да види изтление.

Ще ми изявиш пътя на живота;

пред Твоето присъствие има пълнота на радост.

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Слава на Отца и Сина и Святия Дух,

както беше в началото и сега и всякога

и вовеки веков. Амин.

 Първо Йоан 5: 1- 6

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и родения от Него. 2. По това познаваме, че обичаме Божиите деца – когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. 3 Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки. 4. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра. 5. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син. 6. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта; 7. и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

 Стих на деня

Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Блажени, които не са видели и са повярвали. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Йоан 20: 29б

Йоан 20: 19- 31

А вечерта на същия ден, първия от седмицата, когато вратата, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: „Мир вам!“ 20. И като каза това, показа им ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21. И Исус пак им каза: „Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ 22. И като каза това, духна върху тях и им каза: „Приемете Святия Дух. 23. На които простите греховете, простени им са; на които задържите – задържани са.“ 24 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 25. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа.“ Но той им каза: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“ 26. И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Исус дойде, като вратата беше заключена, застана на средата и каза: „Мир вам!“ 27. Тогава каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ 28. Тома в отговор Му каза: „Господ мой и Бог мой!“ 29. Исус му каза: „(Тома) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали.“ 30. И Исус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга. 31. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате

Share

Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Pascha_Resurrection_of_Christ_04Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Братя и сестри, драги приятели, днес Църквите, съблюдаващи Григорианския календар славим Възкресение Христово. Днес е Великден, Пасха Христова, за нас и към нас е обърнато днешното Евангелие. „Не се плашете!“ Христос възкресе, а това значи, че и ние сме възкръснали с Него и имаме вечен живот в кръщението, и уповаваме на бъдещата слава, която ни очаква като Божии чеда, познали Небесния Отец в Неговия възлюбен Син, нашия възкръснал Господ Исус Христос. Амин.

Share

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! АЛИЛУЯ!

egallery5-3Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Hristolu unghia! Dalihira unghia!
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Krist je uskrsnuo! Zaista je uskrsnuo!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Christ is risen! He is risen indeed!
Kristus är uppstånden! (Ja, Han är) verkligen uppstånden!
Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou!IMG_1321

Share

Велика Събота

Тишина преди Радостта! Да сведем глави, да паднем на колене!

Да не мислиш, че вината за греха ти малка е.
Виж, каква й е цената, как Христос плати за теб!
Той понесе наш’то бреме и пожертва Себе Си.
Той, Давидото семе, Божият единствен Син.

Смъртта на Господа Христа си спомняме вси ний сега
Със Свойта кръв Той заплати дълга ни и вината ни.IMG_1318

Share

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

10305966_1019212014759072_9119866356668545842_nТой наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

Share

ЦВЕТНИЦА

Palm-Sunday-2013

Днес цялата западна Църква, живееща по Григорианския календар, включително и Лютеранската празнува Цветница или т.н. още Връбница- влизането на Господ Исус Христос във Ерусалим. С тази неделя започва Святата седмица известна още и с името Страстната седмица, последната от Великия Пост, неделя, която предшества Възкресение Христово. И макар поради ранното празнуване на Цветница тази година е много трудно да се намерят разлистени върбови клонки, това не променя духовната литургична същност на празника.

Ние днес възпоменаваме триумфалното влизане на Христос в Ерусалим. Народът режел клони от околните дървета и ги постилал по пътя, и възклицавал велегласно „Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име!“ Но после тълпата ще промени своето настроение, същите тези, които днес викат „Осанна!“ не след дълго ще крещят неистово- „Разпни Го!“

За съжаление мнозина от дошлите днес да прославят Христос, напълно равнодушно ще преминат покрай великите събития на започващата Свята седмица, прекарвайки това време в летаргичен духовен сън и ще се появят в църквата едва на Великден, а може и тогава да не дойдат.

Християни, братя и сестри, ради Христа, отложете обичайните си дела, излезте по- рано от работа, ако е необходимо. Разберете, че Великден няма никакъв смисъл, ако не е предшествано от разпятието. Пренебрегвайки службите през Святата седмица, вие значително, много повече отколкото можете да си представите обеднявате и вредите на своя духовен живот, казвайки по този начин на Христос, че нямате нищо общо с Неговите страдания и смърт. В ранната църква Разпети Петък и Великден са се възприемали като едно цяло събитие, което по никакъв начин не можело да се разделя на отделни една от друга части. Да тръгнем по пътя на Христос тази седмица. Да пожертваме неголемите си лични житейски удобства, и заетости, заради Онзи, Който пожертва живота си за нас, за да не умрем, но да имаме живот вечен в Бога.

Нека се приготвим за смъртта и Възкресението на Господа, да отложим временно житейските си дела, които могат в края на краищата да почакат, и да отдадем чест на Господа, на Него само хвала да въздадем и поклонение да принесем. Търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Амин.

 

Share

ЦВЕТНИЦА

imagesМолитва на деня

 Славим Те, О Боже, за великите Ти любещи дела. Ти си ни изкупил чрез Своя Син, Исус Христос. Така както Той е бил обявен за Цар от хората, които постилали дрехите си и палмови  клони по пътя Му, нека и ние винаги да Го посрещаме като наш Цар, и да Го следваме със съвършена увереност; молим се чрез Него, Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог, сега и завинаги.

 Марко 11: 1- 10

 И когато дойдоха близо до Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Той изпрати двама от учениците Си и им каза:  „Идете в селото,  което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано магаре, което нито един човек още не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита: ‘Защо правите това?’, кажете: ‘На Господа трябва’; и той веднага ще го прати тук.“  И тъй, те отидоха и намериха едно магаре, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха. А някои от стоящите там им казаха: „Какво правите, че отвързвате магарето?“ А те им отговориха, както им беше заръчал Исус; и те ги оставиха. И докараха магарето при Исус и метнаха дрехите си върху него, и Той го възседна. И мнозина постилаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечеха от полята. И тези, които вървяха отпред, и онези, които идваха отзад, викаха: „Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име! 10 Благословено царството на баща ни Давид (което иде в Господнето име)! Осанна във висините!“

Share

25 МАРТ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Молитва на деня10152466_1014191391927801_1827788008185528922_n

Ние Те молим Господи, излей Твоята благодат в нашите сърца, та така като за Въплъщението на Твоя Син Исус Христос от ангелската блага вест известени бяхме, така чрез Неговия Кръст и страдание да достигнем до славата на Възкресението Му; чрез Исус Христос, Твоя Син, нашия Господ. Амин

Share

ИРЛАНДСКА БЛАГОСЛОВИЯ

beautiful-wallpapers-sunset-road-wallpaper-wallpaper-35494
,,Нека пътят се вдигне да те посрещне.
Нека вятърът духа винаги зад гърба ти.
Нека слънцето грее топло в лицето ти.
Нека дъждът напоява нежно полята ти.
И докато се срещнем отново,
нека Бог те държи на дланта си.

Share

КРЪЩАВАНЕ НА ДЕЦА

imagesКръщаване на деца

IX член от Аугсбургската Изповед определя Кръщението като истинско средство на благодатта, което създава спасителна вяра когато ясно формулира, че „децата също трябва да приемат кръщение” и отхвърля анабаптистите, които учат, че кръщаването на деца не е правилно. В основата на учението на анабаптистите стои идеята, че кръщението по своята същност е човешко деяние, което символизира акта на подчинение на вярващия на Бога.

Пробният камък относно това дали някой действително приема изцяло учението на Писанието относно Кръщението се намира в това дали той приема или отхвърля някои прости основополагащи истини изявени в Писанието и изповядани в Аугсбургското изповедание. А именно: Всички хора се раждат грешни; Христос откупи целия грешен свят; никой не се оправдава освен чрез личната си вяра; тази лична вяра е дар на Божията благодат, а не на човешко деяние; Бог създава вяра чрез своето всемогъщо и действено Слово, което също е съединено с конкретни външни знаци по Негова заповед и обещание.

В основата на отхвърлянето на Кръщението на деца стоят две идеи, едната, е че децата са свободни от греха по време на свето израстване, а другата, е че до своето израстване те не могат да повярват сами.  В отхвърлянето на Кръщението на деца стои идеята на семи /полу/- пелагианството и синергизма, че човек може да съдейства в достигането на своето спасение.

Съществува съгласие  между лютераните и реформистите  в отхвърлянето на римокатолическата идея, че кръщението действа ex opere operato /по силата на извършеното действие/, но тук и свършва общата им позиция. От друга страна между съществува сходство между реформистите и католиците в което те са съгласни, че децата не могат да повярват. Католическата църква от една страна с нейните доктрини, че благодатта е предадена с външно действие, дори когато кръщавания няма лична вяра, но също и казва, че „вярата не липсва по време на кръщението на деца”  при което тя се обляга на учението, „че децата се кръщават във вярата в Христос и  на църквата” „Вярата, която църквата като цяло приема е заместващата вяра за децата.” Вярата за децата що се отнася до децата, като личен акт ще изиграе своята незаменима роля, само че по- късно.” /Нова католическа енциклопедия 1967, 2, 67/

Реформистите бяха наясно с това учение на католиците, но някак си и те достигат до разбирането, че вярата и застъпническите молитви на църквата наистина изпълняват роля в довеждането на децата до Словото и Кръщението, но че чрез Словото личната вяра се запалва в децата.

Анабаптисткият Спор предизвиква сериозно изучаване и полемика върху Кръщението. През 1528 година Лутер пише разширен критичен материал относно субекта на дискусията /Кръщението/ и самият спор го стимулира към задълбочено изучаване на значението на Кръщението. Това изследване води до множество старателни и пълни обяснения  на Кръщението в Лутеровите проповеди през онези години. Той защитава Кръщението на деца в големи подробности. /ЛТ 40, 239-260/

Share

ЖИВЕЕМ ЧРЕЗ ВЯРА

monah_iz_monahov1ЖИВЕЕМ ЧРЕЗ ВЯРА

от Мартин Лутер

 

Защото в благовестието се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: “Праведният чрез вяра ще живее.” (Римляни 1:17)

Докато бях монах не постигнах нищо чрез пост и молитви. Причината беше, че нито аз нито някой от другите монаси признаваше своите грехове и липса на преклонение пред Бога. Ние не разбирахме първородния грях както и това, че неверието също е грях. Ние вярвахме, че без значение какво хората вярват и учат никой не може да бъде сигурен в Божията любов и милост. В резултата на това колкото повече тичах към и търсех Христос толкова повече Той ми се изплъзваше. Когато осъзнах, че единствено чрез Божията благодат мога да бъде просветен и да получа вечен живот аз работех усърдно, за да разбера какво казва Павел в Римляни 1:17 – Божията правда се открива в благовестието. Търсех дълго време и отново и отново се опитвах да разбера това. Но латинската дума за „Божията правда” стоеше на пътя ми. Божията правда обикновено е описвана като качеството, чрез което Той е безгрешен и осъжда грешника. Всички учители без Августин тълкуват Божията правда в смисъл на Божия гняв. Така всеки път когато четях това ми се искаше Бог никога да не е откривал благовестието. Кой може да обича един Бог, Който е гневен и който ни осъжда и обвинява? Накрая с помощта на Светия Дух аз разгледах по-внимателно какво казва пророк Авакум: „Праведният ще живее чрез вярата си” (Авакум 2:4). От това аз достигнах до заключението, че живота трябва да идва чрез вяра. По този начин аз приложих абстракцията към нещо конкретно, както казват в училище. Аз свързах концепцията за праведноста с човека, който става праведен. С други думи човек става праведен чрез вяра. Това отвори цялата Библия- и дори небето – за мен!

 

Превод Радостин Марчев

Faith alone: A daily devotional, ed, James Galvin, Zondervan, 2005.

Share

Ако ми кажат…

11049520_1006726636007610_9035055764143826046_nАко ми кажат, е утре ще настъпи краят на света, то още днес бих посадил дърво.

Мартин Лутер

 

Share

В Христос

jesus-christ-jesus-27716234-252-320

В Христос ние виждаме, че Бог се явява не като гневен надзирател и съдия, но добър Отец, Който ни благославя, тоест Който ни избавя от Закона, греха, смъртта и всяко зло, и Който ни дарява праведност и вечен живот чрез Христос. Това е истинско познаване на Бога и истинно упование в Бога, което не ни вкарва в заблуда, но изобразява Самия Бог по  особен начин, в такъв вид извън който няма Бог.

 Мартин Лутер

Share

История и смисъл на Пепеляна сряда

ash_wednesdayПепеляна Сряда се нарича първият ден на Покайното Време /Великия Пост/, в който на челото на християнина пасторът чертае с пепел кръст, което символизира сърдечно покаяние. Каква е историята и значението на този свят за християните ден?

Пепеляна сряда, първоначално наричана dies cinerum – (пепелен ден), се споменава в най- старите копия на Служебника на папа Григорий датирани от края VIII век.

Едно от най- ранните описания на Пепеляна Сряда се намира в писанията на англо- саксонския абат Елфрик (955-1020). В „Житията на светците“ той пише: „Ние четем в книгите на Стария и Новия Завет, че хората, каещи се за греховете си са се посипвали с пепел и се обличали във вретище. Ще правим малко от това в началото на нашия Пост, посипвайки главите си с пепел в знак на това, че следва да принасяме покаяние за греховете си по време на Великия Пост.“ След това Елфрик разказва историята на човек, който отказал да дойде на църква в Пепеляна Сряда и след няколко дена загива в резултат на нещастен случай при лов на глигани. Този цитат потвърждава, (а и на нас ни е известно и от други източници), че в Средновековието по- скоро посипвали пепелта върху главата, отколкото да са я нанасяли на челото, както правим днес.

Елфрик споменава, че посипването с пепел и обличането на груби дрехи, като външен знак на разкаяние и скръб е древен обичай. Той се среща в Стария Завет няколко пъти. Възможно най- ранното упоменаване ние намираме в самия край на книгата Йов. Изобличения от Бога Йов изповядва: „Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел.“ (Йов 42: 6) Други примери намираме във Втора книга на царете 13:19,  в Естир 4: 1, 3, в книгата на пророк Исая 61: 3, в Езекиил 27:30, и в книгата Даниил 9:3. В Новия Завет Исус препраща към този обичай в Евангелието на Матей 11: 21- „Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в пределите на Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.“

В обреда на Пепеляна Сряда, християните се поканват към олтара за възлагане на пепелта. Пасторът нанася на челото на всеки един пепелен кръст с думите: „Пръст си в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3: 19) Тези думи, са казани от Бога на Адам и Ева след като те съгрешиха, вкусвайки от забранения плод. В тези думи нашите прародители подразбирали горчивия плод на техния грях, а именно – смъртта. В контекста на пепеленето в Пепеляна Сряда, те напомнят на всеки изповядващ се за неговата греховност и смърт и също за необходимостта от покаяние и възстановяване на отношенията с Бога, докато все още има време за това.  Кръста напомня на всеки за благата вест- че чрез Исус Христос разпнатия ние получаваме прошка на всичките си грехове, на всяка вина и на всяко възмездие за греха.

Много християни не изтриват кръста от челото си през целия ден, не от лицемерие (в смисъла на Матей 6: 16- 18), но като свидетелство на това, че всички хора се явяват грешници и се нуждаят от покаяние, о че чрез Исус Христос, и във вярата в Него на нас ни се прощават всички грехове.

Пепеляна сряда, както и Покайното Време /Великия Пост/, не се споменават в Писанията и съблюдаването им не е заповядано от Бога. Християнинът е свободен, както съблюдава този ден, така и да не го.

Несъмнено е че пепеленето както и другите подобни обреди е безсмислено, дори и лицемерно, ако не е свързано със искрено покаяние и промяна на начина на живот. Въпреки това, имайки в предвид казаното, обреда Пепеляна сряда настоятелно се препоръчва на християните като забележителна възможност за покаяние и духовно обновление в изповедта и прошката на греховете.

 Автор: Д-р Ричард Бучер

Превод: П-р Р. Радков

Share

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

transfiguration2a15 ФЕВРУАРИ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Молитва на деня

Господи Боже, преди страданието и смъртта на Твоя Син, Ти си разкрил славата Му на святата планина. Позволи на нас, които носим Неговия кръст на земята да видим чрез вяра светлината на небесната Му слава, и така да се преобразим в подобието Му; в името на Исус Христос, нашия Господ,Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

4 Царе 2: 1- 12а

Когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, той тръгна с Елисей от Галгал. 2 Илия каза на Елисей: „Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Ветил.“ А Елисей отвърна: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ И така, слязоха във Ветил. 3 И пророческите ученици*, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб**?“ А той отговори: „Да, зная това, мълчете.“ 4 Тогава Илия му каза: „Елисей, остани тук, моля, защото Господ ме прати в Ерихон.“ А Елисей отвърна: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ Така дойдоха в Ерихон. 5 И пророческите ученици, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисей и го попитаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб?“ А той отговори: „Да, зная това, мълчете.“ 6 Тогава Илия му каза: „Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан.“ А Елисей отговори: „Както е жив Господ и е жива душата ти, няма да те оставя.“ И така, отидоха и двамата. 7 Петдесет мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха насреща им отдалеч. А те двамата застанаха при Йордан. 8 И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. 9 След като преминаха, Илия каза на Елисей: „Поискай какво да направя за тебе, преди да бъда отнет от теб.“ Елисей отвърна: „Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.“ 10 А Илия каза: „Трудно нещо поиска ти; но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде дадено; но ако не, няма да бъде.“ 11 И докато те още ходеха и разговаряха, ето, появи се огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето. 12 А Елисей, като гледаше, извика: „Татко мой, татко мой, колесницата на Израил и неговата конница!“ И не го видя вече.

2 Коринтяни 3: 12- 4: 2

12И така, като имаме такава надежда, действаме с голямо дръзновение 13 и не сме като Мойсей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат Израилевите синове да гледат края на това, което преминаваше. 14 Но техните умове бяха заслепени. Защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария завет, като не се открива, защото то се маха чрез Христос. 15 Но и до днес при прочитането на Мойсей покривало лежи на сърцето им, 16 но когато сърцето им се обърне към Господа, покривалото се маха. 17 А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. 18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господнята слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. 1 Затова, като имаме това служение, както придобихме милост, не се обезсърчаваме; 2 но се отрекохме от тайните срамотни дела, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.

Стих на деня

Алилуя! И от облака дойде глас, Който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте. Алилуя!

Марко 9: 7б

Марко 9: 2- 9

2 И след шест дена Исус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях. 3 Дрехите Му станаха блестящи и изключително бели, като сняг, както никой белач на земята не може да избели. 4 И яви им се Илия с Мойсей и те разговаряха с Исус. 5 Тогава Петър проговори и каза на Исус: „Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия“; 6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. 7 И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, Който каза: „Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте.“ 8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус. 9 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.

Share

ИСУС СПАСИ ВСИЧКИ ХОРА

christ121ИСУС СПАСИ ВСИЧКИ ХОРА

„Петър отвори уста и каза: „Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.“ (Деян. 10: 34, 35)

Представете си, че сте в нов град и искате да отидете на богослужение в църква, но ви кажат: „Само членове на това паство могат да влизат в църквата за богослужение”. Корнилий, войника езичник не можеше да се покланя на Бога в храма. В стария Завет Бог държеше евреите и не- евреите разделени за да съхрани семейството на Спасителя. Но когато Исус Христос дойде, тези взаимоотношения бяха променени. Сега Бог иска всички хора, евреи, езичници и не- евреи да Му служат. Така Бог иска да бъдат нещата в Новия Завет. Чрез посещението на Петър при Корнилий Бог научи Петър, че за Него няма избрана нация или хора. Бог постави Исус за Спасител на всички хора. Благословенията спечелени чрез Неговия живот, смърт и възкресение са за всички. Всички ю хора, които вярват в Исус са Божии чеда независимо от расата и националността им. Няма никаква разлика между езичници и евреи. Всички са спасени еднакво, чрез вяра в Исус Христос. Ние, които в огромната си част не сме потомци по плът на Авраам, сме негови духовни наследници. Ние вярваме в същия Спасител. Ние сме спасени чрез същата вяра. Хвала на Бога! Той се отнася към всички еднакво.

Господи Исусе, Ти си Спасител на всички хора. Помогни ни да донесем Твоето Слово на всички. Амин.

Share