23- та неделя след Педсесетница

The Sermon on the Mount Carl Bloch, 1890

Молитва на деня

Господи, наше прибежище и сила наша, смили се над Своята Църква, когато застава в молитва пред Тебе. Отговори ни не със съда на нашия грях, а с мира на Твоето опрощение; чрез Исус Христос, Твоя Син, нашия Господ, който живее и владее с Теб и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Второзаконие 10:12-22

А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го обичаш и да служиш на Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, 13 за да пазиш заповедите на Господа и законите Му, които днес ти заповядвам за твое добро? 14 Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог, 15 обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и избра вас, тяхното потомството, измежду всички племена, както виждате днес. 16 И така, обрежете краекожието на сърцето си и не бъдете вече твърдоглави. 17 Защото Господ, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар; 18 Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. 19 И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в египетската земя. 20 От Господа, твоя Бог, да се боиш, на Него да служиш, към Него да бъдеш привързан и в Неговото име да се заклеваш. 21 С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за тебе тези велики и страшни дела, които очите ти видяха. 22 Бащите ти слязоха в Египет, на брой седемдесет души; а сега Господ, твоят Бог, те направи многоброен като звездите на небето.

Псалом 119Б

Паство: Господи, Ти имаш думи на вечен живот.

Пастор: Господи, учи ми пътя на Твоите повеления
и аз ще го пазя докрай.
Вразуми ме и ще държа закона Ти:
и ще го пазя от все сърце.
Паство: Господи, Ти имаш думи на вечен живот.

Пастор: Направлявай ме в пътя на Твоите заповеди,
защото аз се наслаждавам в него.
Отвърни очите ми, да не гледат суета,
и съживи ме в пътищата Си.
Паство: Господи, Ти имаш думи на вечен живот.

Пастор: Потвърди словото Си към слугата Си,
който се предал на страх от Теб.
Ето, копнея за Твоите правила:
съживи ме чрез правдата Си.
Паство: Господи, Ти имаш думи на вечен живот.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, и сега, и всякога,
и вовеки веков. Амин.

 2 Тимотей 4:6-8, 16-18

 Защото аз вече ставам жертва и времето на отиването ми наближи. 7 Аз се повдизавах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; 8 отсега нататък за мене се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи ден; и не само мене, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. 16 При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме изоставиха; дано не им се счете за грях. 17 Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста. 18 И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство, на Когото да бъде слава за вечни векове. Амин.

 Стих на деня

„И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство, на Когото да бъде слава за вечни векове. Амин.“

2 Тим. 4:18

 Матей 5:21-31

 Чули сте, че е било казано на древните: ‘Не убивай’; ‘Който убие, ще бъде виновен пред съда.’ 22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си (без причина), ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си: ‘Рака’, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: ‘Бунтовни безумецо’, ще бъде виновен да отиде в огнения пъкъл. 23 И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, 24 остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела и принеси дара си. 25 Разбери се с противника си по-бързо, докато си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26 Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

Share