Archive For ноември 30, 2015

От 29 Ноември Църквата влиза в периода на очакване на Рождество- Адвент

АДВЕНТЕН ВЕНЕЦ

12304482_10208056365907263_5772733270071960860_oАдвентният венец- това е венец с четири свещи, обикновено 3 лилави и една червена или розова и една голяма бяла.

 Първата свещ се нарича- Свещ на Пророчествата. Тя символизира старозаветните пророчества за идването на Спасителя. Ние празнува изпълнението на пророчествата в идването на Спасителя на земята като Младенец, Неговото идване в нашите сърца чрез вяра в Божието Слово, и Неговото Пришествие в слава за да съди всички хора.

 

Втората свещ на Адвента се нарича- Витлеемска свещ. Тя представлява идването на Иисус на земята, синът Божий, роденият от дева Мария. Това е символ на приготовлението за идването на Христос Младенеца.

Третата свещ на Адвента се нарича- Свещ на Пастирите. Тя означава идването на Спасителя в сърцата ни чрез вяра в Неговото свято Слово. Така като пастирите са видели Спасителя със собствените си очи и са повярвали, така и ние Го виждаме с очите на вярата. Тя също така символизира и това как ние подобно на пастирите споделяме своята вяра разказвайки за нея на останалите..

Четвъртата свещ на Адвента- това е Ангелската свещ. Тя означава Пришествието на Спасителя в слава със всички Ангели, за да приведат със себе си всички вярващи в небесата.

 

Голямата бяла свещ- това е Свещта на Христос, изпълнението на старозаветните пророчества за раждането на Христос Иисус, Спасителя на света.

 

Share

Read more »

Днес църквата празнува Христос Цар

12191840_10153722985937937_2438614181762249374_nИнтроит- Христос Цар

Псалом 45

Р. Твоето име, вечно ще прославям!

От сърцето ми извира блага дума.

Моята песен е за царя.

Ти си по-прекрасен от синовете на човека,

благост се излива от Твоята уста.

Р. Твоето име, вечно ще прославям!

Силни, препаши меча Си на Своето бедро!

Препаши се със Своята слава и със Своето величие!

И в Своето величие язди победоносно.

И Твоята десница ще Те води към величествени дела.

Р. Твоето име, вечно ще прославям!

Престолът Ти, Боже, е вечен

и жезълът на правдата е жезъл на Твоето царство.

Ти обикна правдата и намрази беззаконието.

Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост.

Р. Твоето име, вечно ще прославям!

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както е било в началото, е сега,

и ще бъде завинаги. Амин.

Share

Read more »