Archive For юли 20, 2015

20 Юли Църквата възпоменава живота и пророческото служение на св. Пророк Илия

20130712-ODKULSRNJWP-1373645010Божият пророк Илия принадлежи към числото на най- прославените от Бога благочестиви мъже от старозаветните времена. Пророческото Му служение в Израил било осем века и половина преди Рождество Христово и завършило с възлизането му на небето в огнена колесница. Пророк Елисей виждайки възнасянето в небето възкликнал: „Татко мой! Татко мой! Колесница израилева и негова конница!“

По време на Преображението Господне на планината Тавор, апостолите видели пророк Илия беседващ със Спасителя за Неговата смърт, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.  (Лука 9: 3)

Share

Read more »

«Ако го докоснеш със сечиво, ще го оскверниш.» (Изход 20:25)  

ViaDolorosa6th2БОЖИЯТ олтар трябвало да бъде изграден от недялани камъни, така че никаква следа от човешки умения или труд да не може да се види по него.

Човешка мъдрост изпитва наслада да оформя и подрежда ученията на кръста в изкуствена и по-привлекателна система, осквернена от извратения вкус на падналата природа. Обаче, вместо да подобри Евангелието плътската мъдрост го извращава, докато то стане друго евангелие, в което изобщо не присъства Божията истина.

Всички промени и изменения на личното слово на Господа са сквернота и замърсяване.

Гордото сърце на човека е много иска да има дял в оправданието на човека пред Бога. Мечтае се за големи подготовки за Христос, доверява се на смирения и покаяния, изтъкват се добри дела, естествените способности се възхваляват и с всички средства се правят опити да се издигнат човешки средства на божествения олтар.

Добре ще е, ако грешните си спомнят, че техните упования на плътски средства само омърсяват и безчестят делото на Спасителя. Единствено Бог трябва да бъде издигнат в изкупителното дело, а не човешки чук или длето.

Богохулство е, ако се стремим да допълним това, което Исус Христос при смъртта Си обяви, че е завършено или да се опитваме да подобрим това, в което Господ  Бог намира съвършено удовлетворение.

Треперещи грешнико, стой далеч с твоите инструменти и падни на колене в смирена молба, приеми Господ Исус за свой олтар на твоето изкупление и си почини в Него.

Много вярващи може да си вземат бележка от този текст по отношение на доктрините, в които те вярват. Сред християните има твърде много склонност да нагаждат и оформят истините на откровението по свой вкус.

Това е форма на неуважение и неверие; нека се борим срещу това и да приемем истината, както ни се дава, радвайки се, че ученията на Библията са недялани камъни и само ако останат такива ще са годни да издигнат олтара на Бога.

Чарлз Х. Спърджън

Share

Read more »

Колко такива хора…

11236474_1068738446473095_2809346750268142486_nКолко хора са като къща със затворени капаци, безчувствени  и неми! Да бъдеш добър означава да бъдеш буден! Ние сме като пътници, които са на път настигнати от сняг и виелица. Горко на онзи, който се подал на умората и е седнал, и е заспал, той не се събужда. Когато ние нямаме сили да споделим с другите изпитанията, попадайки на тях, нравствения човек вътре в нас умира. Горко ни, ако се е притъпила и вцепенила чувствителността ни, понеже тогава загива онова, което наричаме съвест в най-широкия смисъл на думата, тоест осъзнаването на това какво трябва и какво не трябва да правим.

А. Швайцер

 

Share

Read more »