Archive For април 26, 2015

Неделя на Добрият Пастир

Champaigne-TheGoodShepherd-2013-04-21-09-31Молитва на деня

Господи Исусе Христе, Ти си Добрият Пастир, Който е отдал живота Си за овцете. Води ни сега към тихите води на Твоето животворящо Слово, така щото да можем да живеем в дома на Отца въвеки, молим Те защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

Псалом 23

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Господ е мой Пастир – няма да остана в нужда.
На зелени пасища ме успокоява,
при тихи води ме завежда,
води ме в пътеки на правда заради името Си.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

И в долината на смъртната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.
Помазал си с миро главата ми.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Приготвяш пред мене трапеза
в присъствието на неприятелите ми.
Наистина благост и милост ще ме следват
и аз ще живея завинаги в дома Господен.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!
Слава на Отца и Сина и Святия Дух,
както е било в началото, е сега,
и ще бъде завинаги. Амин.

Йоан 10: 11- 18

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете. 12 Но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът, и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Защото е наемник и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мене. 15 Както Отец познава Мен, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир. 17 Затова Ме обича Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.“

Share

Read more »

Христос възкръсна!

Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав.

3Христос възкръсна от мъртвите,
като със смърт смъртта потъпка,
и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.

Hristos a inviat din morti, cu moartea pe
moarte calcand, si celor din morminte viata
daruindu−le!

Christ is risen from the dead,
trampling death by death,
and bestowing life to those in the tombs!

Share

Read more »

ВТОРА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКДЕН- БЯЛАТА НЕДЕЛЯ

resurrection-ChristМолитва на деня

Възкръснали Господи, Ти, Който дойде при Своите ученици, за да отнемеш страховете им и да им дадеш Твоето слово на Мир, ела и при нас чрез Словото и Тайнствата и унищожи страховете ни с утешителното уверение на Твоето присъствие; защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Деяния 3: 12- 20

А Петър, като видя това, каза на народа: „Израиляни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи? 13. Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне. 14. Но вие се отрекохте от Святия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец, 15. убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. 16. И чрез вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото виждате и познавате. Да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде това съвършено здраве пред всички вас. 17. И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, направихте това от незнание; 18. но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките Свои пророци – че Неговият Христос ще пострада. 19. Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, 20. и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос

Псалом 16

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

 Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам.

Казах на Господа: Ти си Господ мой;

вън от Теб няма добро за мен.

Господи, Ти си делът на наследството ми и чашата ми!

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Винаги поставям Господа пред себе си;

понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.

Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,

а още и плътта ми ще пребивава в надежда.

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Защото няма да оставиш душата ми в ада;

нито ще допуснеш святият Твой, да види изтление.

Ще ми изявиш пътя на живота;

пред Твоето присъствие има пълнота на радост.

 

Р. Пази ме, Боже, на Тебе уповавам!

Слава на Отца и Сина и Святия Дух,

както беше в началото и сега и всякога

и вовеки веков. Амин.

 Първо Йоан 5: 1- 6

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и родения от Него. 2. По това познаваме, че обичаме Божиите деца – когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. 3 Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; и заповедите Му не са тежки. 4. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра. 5. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син. 6. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта; 7. и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

 Стих на деня

Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Блажени, които не са видели и са повярвали. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Йоан 20: 29б

Йоан 20: 19- 31

А вечерта на същия ден, първия от седмицата, когато вратата, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: „Мир вам!“ 20. И като каза това, показа им ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21. И Исус пак им каза: „Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ 22. И като каза това, духна върху тях и им каза: „Приемете Святия Дух. 23. На които простите греховете, простени им са; на които задържите – задържани са.“ 24 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 25. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа.“ Но той им каза: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“ 26. И след осем дни учениците Му пак бяха вътре и Тома – с тях. Исус дойде, като вратата беше заключена, застана на средата и каза: „Мир вам!“ 27. Тогава каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“ 28. Тома в отговор Му каза: „Господ мой и Бог мой!“ 29. Исус му каза: „(Тома) понеже Ме видя, ти повярва. Блажени, които не са видели и са повярвали.“ 30. И Исус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тази книга. 31. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате

Share

Read more »

Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Pascha_Resurrection_of_Christ_04Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Братя и сестри, драги приятели, днес Църквите, съблюдаващи Григорианския календар славим Възкресение Христово. Днес е Великден, Пасха Христова, за нас и към нас е обърнато днешното Евангелие. „Не се плашете!“ Христос възкресе, а това значи, че и ние сме възкръснали с Него и имаме вечен живот в кръщението, и уповаваме на бъдещата слава, която ни очаква като Божии чеда, познали Небесния Отец в Неговия възлюбен Син, нашия възкръснал Господ Исус Христос. Амин.

Share

Read more »

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! АЛИЛУЯ!

egallery5-3Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Hristolu unghia! Dalihira unghia!
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Krist je uskrsnuo! Zaista je uskrsnuo!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Christ is risen! He is risen indeed!
Kristus är uppstånden! (Ja, Han är) verkligen uppstånden!
Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou!IMG_1321

Share

Read more »

Велика Събота

Тишина преди Радостта! Да сведем глави, да паднем на колене!

Да не мислиш, че вината за греха ти малка е.
Виж, каква й е цената, как Христос плати за теб!
Той понесе наш’то бреме и пожертва Себе Си.
Той, Давидото семе, Божият единствен Син.

Смъртта на Господа Христа си спомняме вси ний сега
Със Свойта кръв Той заплати дълга ни и вината ни.IMG_1318

Share

Read more »

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

10305966_1019212014759072_9119866356668545842_nТой наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен.Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

Share

Read more »