Archive For март 29, 2015

ЦВЕТНИЦА

Palm-Sunday-2013

Днес цялата западна Църква, живееща по Григорианския календар, включително и Лютеранската празнува Цветница или т.н. още Връбница- влизането на Господ Исус Христос във Ерусалим. С тази неделя започва Святата седмица известна още и с името Страстната седмица, последната от Великия Пост, неделя, която предшества Възкресение Христово. И макар поради ранното празнуване на Цветница тази година е много трудно да се намерят разлистени върбови клонки, това не променя духовната литургична същност на празника.

Ние днес възпоменаваме триумфалното влизане на Христос в Ерусалим. Народът режел клони от околните дървета и ги постилал по пътя, и възклицавал велегласно „Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име!“ Но после тълпата ще промени своето настроение, същите тези, които днес викат „Осанна!“ не след дълго ще крещят неистово- „Разпни Го!“

За съжаление мнозина от дошлите днес да прославят Христос, напълно равнодушно ще преминат покрай великите събития на започващата Свята седмица, прекарвайки това време в летаргичен духовен сън и ще се появят в църквата едва на Великден, а може и тогава да не дойдат.

Християни, братя и сестри, ради Христа, отложете обичайните си дела, излезте по- рано от работа, ако е необходимо. Разберете, че Великден няма никакъв смисъл, ако не е предшествано от разпятието. Пренебрегвайки службите през Святата седмица, вие значително, много повече отколкото можете да си представите обеднявате и вредите на своя духовен живот, казвайки по този начин на Христос, че нямате нищо общо с Неговите страдания и смърт. В ранната църква Разпети Петък и Великден са се възприемали като едно цяло събитие, което по никакъв начин не можело да се разделя на отделни една от друга части. Да тръгнем по пътя на Христос тази седмица. Да пожертваме неголемите си лични житейски удобства, и заетости, заради Онзи, Който пожертва живота си за нас, за да не умрем, но да имаме живот вечен в Бога.

Нека се приготвим за смъртта и Възкресението на Господа, да отложим временно житейските си дела, които могат в края на краищата да почакат, и да отдадем чест на Господа, на Него само хвала да въздадем и поклонение да принесем. Търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Амин.

 

Share

Read more »

ЦВЕТНИЦА

imagesМолитва на деня

 Славим Те, О Боже, за великите Ти любещи дела. Ти си ни изкупил чрез Своя Син, Исус Христос. Така както Той е бил обявен за Цар от хората, които постилали дрехите си и палмови  клони по пътя Му, нека и ние винаги да Го посрещаме като наш Цар, и да Го следваме със съвършена увереност; молим се чрез Него, Който живее и владее с Теб и Святия Дух, един Бог, сега и завинаги.

 Марко 11: 1- 10

 И когато дойдоха близо до Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, Той изпрати двама от учениците Си и им каза:  „Идете в селото,  което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано магаре, което нито един човек още не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита: ‘Защо правите това?’, кажете: ‘На Господа трябва’; и той веднага ще го прати тук.“  И тъй, те отидоха и намериха едно магаре, вързано до вратата, вън край пътя, и го отвързаха. А някои от стоящите там им казаха: „Какво правите, че отвързвате магарето?“ А те им отговориха, както им беше заръчал Исус; и те ги оставиха. И докараха магарето при Исус и метнаха дрехите си върху него, и Той го възседна. И мнозина постилаха дрехите си по пътя, а други – клони, като ги сечеха от полята. И тези, които вървяха отпред, и онези, които идваха отзад, викаха: „Осанна! Благословен, Който иде в Господнето име! 10 Благословено царството на баща ни Давид (което иде в Господнето име)! Осанна във висините!“

Share

Read more »

25 МАРТ БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Молитва на деня10152466_1014191391927801_1827788008185528922_n

Ние Те молим Господи, излей Твоята благодат в нашите сърца, та така като за Въплъщението на Твоя Син Исус Христос от ангелската блага вест известени бяхме, така чрез Неговия Кръст и страдание да достигнем до славата на Възкресението Му; чрез Исус Христос, Твоя Син, нашия Господ. Амин

Share

Read more »

ИРЛАНДСКА БЛАГОСЛОВИЯ

beautiful-wallpapers-sunset-road-wallpaper-wallpaper-35494
,,Нека пътят се вдигне да те посрещне.
Нека вятърът духа винаги зад гърба ти.
Нека слънцето грее топло в лицето ти.
Нека дъждът напоява нежно полята ти.
И докато се срещнем отново,
нека Бог те държи на дланта си.

Share

Read more »

КРЪЩАВАНЕ НА ДЕЦА

imagesКръщаване на деца

IX член от Аугсбургската Изповед определя Кръщението като истинско средство на благодатта, което създава спасителна вяра когато ясно формулира, че „децата също трябва да приемат кръщение” и отхвърля анабаптистите, които учат, че кръщаването на деца не е правилно. В основата на учението на анабаптистите стои идеята, че кръщението по своята същност е човешко деяние, което символизира акта на подчинение на вярващия на Бога.

Пробният камък относно това дали някой действително приема изцяло учението на Писанието относно Кръщението се намира в това дали той приема или отхвърля някои прости основополагащи истини изявени в Писанието и изповядани в Аугсбургското изповедание. А именно: Всички хора се раждат грешни; Христос откупи целия грешен свят; никой не се оправдава освен чрез личната си вяра; тази лична вяра е дар на Божията благодат, а не на човешко деяние; Бог създава вяра чрез своето всемогъщо и действено Слово, което също е съединено с конкретни външни знаци по Негова заповед и обещание.

В основата на отхвърлянето на Кръщението на деца стоят две идеи, едната, е че децата са свободни от греха по време на свето израстване, а другата, е че до своето израстване те не могат да повярват сами.  В отхвърлянето на Кръщението на деца стои идеята на семи /полу/- пелагианството и синергизма, че човек може да съдейства в достигането на своето спасение.

Съществува съгласие  между лютераните и реформистите  в отхвърлянето на римокатолическата идея, че кръщението действа ex opere operato /по силата на извършеното действие/, но тук и свършва общата им позиция. От друга страна между съществува сходство между реформистите и католиците в което те са съгласни, че децата не могат да повярват. Католическата църква от една страна с нейните доктрини, че благодатта е предадена с външно действие, дори когато кръщавания няма лична вяра, но също и казва, че „вярата не липсва по време на кръщението на деца”  при което тя се обляга на учението, „че децата се кръщават във вярата в Христос и  на църквата” „Вярата, която църквата като цяло приема е заместващата вяра за децата.” Вярата за децата що се отнася до децата, като личен акт ще изиграе своята незаменима роля, само че по- късно.” /Нова католическа енциклопедия 1967, 2, 67/

Реформистите бяха наясно с това учение на католиците, но някак си и те достигат до разбирането, че вярата и застъпническите молитви на църквата наистина изпълняват роля в довеждането на децата до Словото и Кръщението, но че чрез Словото личната вяра се запалва в децата.

Анабаптисткият Спор предизвиква сериозно изучаване и полемика върху Кръщението. През 1528 година Лутер пише разширен критичен материал относно субекта на дискусията /Кръщението/ и самият спор го стимулира към задълбочено изучаване на значението на Кръщението. Това изследване води до множество старателни и пълни обяснения  на Кръщението в Лутеровите проповеди през онези години. Той защитава Кръщението на деца в големи подробности. /ЛТ 40, 239-260/

Share

Read more »

ЖИВЕЕМ ЧРЕЗ ВЯРА

monah_iz_monahov1ЖИВЕЕМ ЧРЕЗ ВЯРА

от Мартин Лутер

 

Защото в благовестието се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: “Праведният чрез вяра ще живее.” (Римляни 1:17)

Докато бях монах не постигнах нищо чрез пост и молитви. Причината беше, че нито аз нито някой от другите монаси признаваше своите грехове и липса на преклонение пред Бога. Ние не разбирахме първородния грях както и това, че неверието също е грях. Ние вярвахме, че без значение какво хората вярват и учат никой не може да бъде сигурен в Божията любов и милост. В резултата на това колкото повече тичах към и търсех Христос толкова повече Той ми се изплъзваше. Когато осъзнах, че единствено чрез Божията благодат мога да бъде просветен и да получа вечен живот аз работех усърдно, за да разбера какво казва Павел в Римляни 1:17 – Божията правда се открива в благовестието. Търсех дълго време и отново и отново се опитвах да разбера това. Но латинската дума за „Божията правда” стоеше на пътя ми. Божията правда обикновено е описвана като качеството, чрез което Той е безгрешен и осъжда грешника. Всички учители без Августин тълкуват Божията правда в смисъл на Божия гняв. Така всеки път когато четях това ми се искаше Бог никога да не е откривал благовестието. Кой може да обича един Бог, Който е гневен и който ни осъжда и обвинява? Накрая с помощта на Светия Дух аз разгледах по-внимателно какво казва пророк Авакум: „Праведният ще живее чрез вярата си” (Авакум 2:4). От това аз достигнах до заключението, че живота трябва да идва чрез вяра. По този начин аз приложих абстракцията към нещо конкретно, както казват в училище. Аз свързах концепцията за праведноста с човека, който става праведен. С други думи човек става праведен чрез вяра. Това отвори цялата Библия- и дори небето – за мен!

 

Превод Радостин Марчев

Faith alone: A daily devotional, ed, James Galvin, Zondervan, 2005.

Share

Read more »

Ако ми кажат…

11049520_1006726636007610_9035055764143826046_nАко ми кажат, е утре ще настъпи краят на света, то още днес бих посадил дърво.

Мартин Лутер

 

Share

Read more »

В Христос

jesus-christ-jesus-27716234-252-320

В Христос ние виждаме, че Бог се явява не като гневен надзирател и съдия, но добър Отец, Който ни благославя, тоест Който ни избавя от Закона, греха, смъртта и всяко зло, и Който ни дарява праведност и вечен живот чрез Христос. Това е истинско познаване на Бога и истинно упование в Бога, което не ни вкарва в заблуда, но изобразява Самия Бог по  особен начин, в такъв вид извън който няма Бог.

 Мартин Лутер

Share

Read more »