20 Юли Църквата възпоменава живота и пророческото служение на св. Пророк Илия

20130712-ODKULSRNJWP-1373645010Божият пророк Илия принадлежи към числото на най- прославените от Бога благочестиви мъже от старозаветните времена. Пророческото Му служение в Израил било осем века и половина преди Рождество Христово и завършило с възлизането му на небето в огнена колесница. Пророк Елисей виждайки възнасянето в небето възкликнал: „Татко мой! Татко мой! Колесница израилева и негова конница!“

По време на Преображението Господне на планината Тавор, апостолите видели пророк Илия беседващ със Спасителя за Неговата смърт, която Му предстоеше да изпълни в Ерусалим.  (Лука 9: 3)

Share