Неделя на Добрият Пастир

Champaigne-TheGoodShepherd-2013-04-21-09-31Молитва на деня

Господи Исусе Христе, Ти си Добрият Пастир, Който е отдал живота Си за овцете. Води ни сега към тихите води на Твоето животворящо Слово, така щото да можем да живеем в дома на Отца въвеки, молим Те защото Ти живееш и владееш с Него и Святия Дух, един Бог сега и завинаги.

Псалом 23

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Господ е мой Пастир – няма да остана в нужда.
На зелени пасища ме успокоява,
при тихи води ме завежда,
води ме в пътеки на правда заради името Си.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

И в долината на смъртната сянка ако ходя,
няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.
Помазал си с миро главата ми.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!

Приготвяш пред мене трапеза
в присъствието на неприятелите ми.
Наистина благост и милост ще ме следват
и аз ще живея завинаги в дома Господен.

Р. Сам, Господ Бог, е мой Пастир!
Слава на Отца и Сина и Святия Дух,
както е било в началото, е сега,
и ще бъде завинаги. Амин.

Йоан 10: 11- 18

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете. 12 Но който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда, че идва вълкът, и като оставя овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. 13 Защото е наемник и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мене. 15 Както Отец познава Мен, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете. 16 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще станат едно стадо с един пастир. 17 Затова Ме обича Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. 18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.“

Share