Слава на Иисус Христос!
Лютеранството е едно от най- разпространените направления на протестантството. Възникнало е като движение реформистко движение в средата на католическата църква в първата четвърт на шестнайсети век, вдъхновено от идеите на доктор Мартин Лутер. Последвалите преобразования и промени са довели до самостоятелно църковно оформление на това движение. Сам Лутер е възразявал срещу термина Лютеранство по отношение н а вероизповедание и църквата, смятайки за истинско названието „евангелско християнство”. Окончателно като наименование на конфесията се е утвърдило в седемнайсети век.

С какво се различава Лютеранството от Католицизма или Православието, а и от Реформистките църкви?

Основната разлика е в спасението, как достигаме до спасението на душата? Дали чрез собствените си усилия, или чрез заслугите на други хора, чрез молитвите на така наречените светци или чрез някакви други дела или наши решения? Докато Православието и Католицизмът учат, че човек се спасява чрез вяра допълнена от дела и заслуги, то Лютеранството учи, че нашето спасение идва единствено чрез вяра в нашия Господ Иисус Христос. „И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата по закона.” (Римл.3:28) Това е единствения път към спасението, който ни учи Святото Писание. Самото Свещено Писание е основата на нашата вяра. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, само чрез вяра, само по благодат, само чрез вяра, това са принципите на Лютеранската реформация, които нашата църква изповядва.
Всяко човешко същество е грешно. „Поквариха се, извършиха гнусни дела; няма никой, който да върши добро.” Така ни учи Светото Писание в псалм 14 и никакви наши дела не могат да ни спасят. Но ако речем, че Господ е инициатор на спасението, а ние сме длъжни да изработим своя дял отново грешим; защото така ние принизяваме и омаловажаваме Кръстната жертва на Иисус Христос, Който умря за греховете на цялото човечество.
Само чрез Него, а не чрез каквото и да е друго деяние или чрез когото и да е друг ние сме примирени с Бога, получаваме прошка за греховете и простъпките си, а оттам спасение- „Тоест, че Бог беше в Христос и примири света със Себе Си, като не счете на хората прегрешенията им, и че вложи в нас словото на примирението.” (2 Кор.5:19).
Ние учим, че добрите дела не са необходими за спасението, „знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона,” (Гал.2:16) Ала учим, че добрите дела са плод на вярата на хората. Вярваме, че всеки вярващ човек допринася плодове, които се проявяват в любовта към ближния. ”Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.” (Мат.7:17) .
Принципа на поставянето на Свещеното Писание в основата на Изповедалната Църква позволява да се запазят всички прекрасни традиции, обреди и Литургии на Църквата, които са създадени в продължение на две хилядолетия и да се отхвърлят и премахнат онези, които противоречат на Божието Слово (култа към светците, молитви отправени към икони, статуи и други подобни практики)
Ако приемем практиката и учението на Реформистките църкви за вземане на решение да последваме Христос, ние отново ще нарушим принципа на стопроцентовата благодат, понеже писанието ясно казва, “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой.” (Еф.2:8,9). Изработването на вярата в сърцата и желанието да последваме Христос е дело на Бог- Свети Дух, и Иисус ни казва, „Не вие избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод.” (Йоан15:16)
Евангелската Лютеранска Църква е основана на Словото Божие, на вярата в Господ Иисус Христос, на скалата, а не на човешки практики и предания „И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя падна, и падането є беше голямо.“(Мат.7:24-27).

Soli Deo gloria!

Share