Евреи 7:23-28

23 При това свещениците са били много на брой, защото смъртта им е пречела да продължат службата си, 24 а Той, понеже живее вечно, има свещенство, което не преминава на друг. 25 Затова и може съвършено да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях. 26 Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата; 27 Който няма нужда като първосвещениците да принася всеки ден жертви първо за своите грехове, а после за греховете на народа, защото направи това веднъж завинаги, като принесе Себе Си. 28 Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които са слаби; но думите на клетвата, която беше след закона, поставят Сина, Който е съвършен вовеки. 10-1_jesus-high-priest

Share