Дяволът седи в засада

Z0874qEWdXYНие знаем, че дяволът седи в засада причаквайки особено нас хората, имащи Словото, тъй като той вече е подчинил останалите пленници на волята си. Сега възнамерява да ни отнеме Свободата в Духа или поне да я превърне в разюзданост. Затова подражавайки на Павловия пример, ние усърдно и загрижено поучаваме и увещаваме своите сподвижници да не мислят, че свободата в Духа, получена от скъпоценната кръстна смърт на Христос, е дадена за… „прикритие на злото“ (1 Петр. 2: 16) , но за това, да си служим един на друг с любов.

Мартин Лутер

Share