ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

imagesМолитва на деня

Всемогъщи Боже, Ти даде Своя единороден Син да бъде светлината на света. Нека Твоите верни хора, просветени от Твоето Слово и тайнствата да отразяват сиянието на Христовата слава, така че Той да бъде познат, почитан и повярван по целият свят; чрез Иисус Христос, Твоя Син, нашия Господ, Който живее и владее с Тебе и Светия Дух, един Бог сега и завинаги. Амин.

 Исаия 62:1-5

 Няма да млъкна заради Сион и няма да се успокоя заради Йерусалим, докато справедливостта за него не стане като блясъка на слънцето и спасението му не се разпали като светило. 2 И народите ще видят твоята правда и всички царе – твоята слава. И ще се наречеш с ново име, което ще определи устата на Господа. 3 И ще бъдеш великолепен венец в ръката на Господа и царска диадема – върху дланта на своя Бог. 4 Няма вече да бъдеш наричан „изоставен“ и земята ти няма вече да бъде наричана „пустиня“, а ще се казваш „Моята радост е в него“ и земята ти – „заселена“, защото Господ ти оказа благоволение и твоята земя ще бъде заселена. 5 Както младеж се съчетава с девойка, така и синовете ти се съчетават с тебе; и както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се радва на тебе.

 Псалом 133- 134

 Пастор: Колко е хубаво и колко е прекрасно,

когато братя живеят в съгласие!

Защото там Господ възвести благословението

за живот за вечни времена.

Паство: Блажен е онзи народ,

който Господ си е избрал за наследство!

Пастор: Прославяйте Господа, всички служители на Господа.

Вдигнете ръцете си към светилището и прославете Господа!

Нека да те благослови Господ от Сион,

Който сътвори небето и земята.

Паство: Блажен е онзи народ,

който Господ си е избрал за наследство!

 Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както е било в началото, е сега, и ще бъде завинаги. Амин.

 1 Коринтяни 12:1-11

 Братя, искам да сте наясно за духовните дарби. 2 Знаете, че когато бяхте езичници, ходехте при немите идоли, сякаш ви теглеха. 3 Затова ви известявам, че никой, който говори чрез силата на Божия Дух, не казва: „Анатема на Иисус!“ И никой не може да каже: „Иисус е Господ“, освен чрез Светия Дух. 4 Има различни дарби, но един и същ е Духът, Който ги дава; 5 има различни служения, но един и същ е Господ, Който ги възлага; 6 има и различни дейности, но Бог е един и същ, а Той върши всичко у всички. 7 И на всеки един се дава да се прояви у него Духът за обща полза. 8 Защото на един чрез Духа се дава слово на мъдрост, на друг чрез същия Дух – слово на знание; 9 на един чрез същия Дух – вяра, на друг чрез същия Дух – дарби за лекуване; 10 на един – да извършва чудеса, на друг – да пророкува; на един – да различава духовете, на друг – да говори разни езици, а на друг – да ги тълкува. 11 Всичко това идва от действието на един и същи Дух, Който разпределя на всеки отделно, както си иска.

 Стих на деня

 „Ти, Израилю, си Мой служител, чрез Тебе Аз ще се прославя.“

Исаия 49:3

 Йоан 2:1-11

 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. 2 Иисус и учениците Му също бяха поканени на сватбата. 3 А когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: „Вино нямат.“ 4 Иисус ѝ отговори: „Не трябва да ми казваш какво да правя, жено! Моят час все още не е настъпил.“ 5 Тогава майка Му рече на прислужващите: „Направете, каквото ви каже.“ 6 Там имаше шест каменни делви, поставени за юдейско обредно измиване, които побираха по две или три мери. 7 Иисус им каза: „Напълнете делвите с вода!“ И те ги напълниха догоре. 8 След това добави: „Налейте сега и занесете на разпоредителя на празненството.“ И те му занесоха. 9 А когато разпоредителят вкуси от водата, която беше станала на вино, без да знае откъде е това вино, докато прислужващите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженеца 10 и му каза: „Всеки човек слага първо доброто вино и след като се понапият – по-обикновеното, а ти си запазил доброто досега.“ 11 С това чудо Иисус постави в Кана Галилейска началото на чудесата Си, прояви Своята слава и учениците Му повярваха в Него.

Share