ВЕЛИКА СЪБОТА

dav

Паство: В гроб влезе Господ наш, Живот в смъртта!
Пастор: В началото бе Словото;
Асистент: и Словото беше у Бога;
Пастор: и Словото бе Бог.
Асистент: То в началото беше у Бога.
Пастор: Всичко чрез Него стана;
Асистент: и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Паство: В гроб влезе Господ наш, Живот в смъртта!

Пастор: В Него бе живота
Асистент: и животът беше светлината на хората.
Пастор: И светлината свети в тъмнината;
Асистент: а тъмнината не я схвана.
Паство: В гроб влезе Господ наш, Живот в смъртта!

Пастор: Това беше истинската светлина,
Асистент: идеща на света.
Пастор: Той бе в света; и светът чрез Него стана;
Асистент: но светът не Го позна.
Пастор: При Своите Си дойде,
Асистент: но Своите Му не Го приеха.
Паство: В гроб влезе Господ наш, Живот в смъртта!

Пастор: Да се помолим:
О, Господи, Ти влезе в мрачния гроб, за да ни спасиш от смърт. Нека светлината на Твоя живот, който разкъса веригите на смъртта, просветлява нашия живот, така че духовно да умираме към греха и да възкръснем към нов живот.
Паство: Амин.

Share