Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Pascha_Resurrection_of_Christ_04Алилуя! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Алилуя!

Братя и сестри, драги приятели, днес Църквите, съблюдаващи Григорианския календар славим Възкресение Христово. Днес е Великден, Пасха Христова, за нас и към нас е обърнато днешното Евангелие. „Не се плашете!“ Христос възкресе, а това значи, че и ние сме възкръснали с Него и имаме вечен живот в кръщението, и уповаваме на бъдещата слава, която ни очаква като Божии чеда, познали Небесния Отец в Неговия възлюбен Син, нашия възкръснал Господ Исус Христос. Амин.

Share