«Ако го докоснеш със сечиво, ще го оскверниш.» (Изход 20:25)  

ViaDolorosa6th2БОЖИЯТ олтар трябвало да бъде изграден от недялани камъни, така че никаква следа от човешки умения или труд да не може да се види по него.

Човешка мъдрост изпитва наслада да оформя и подрежда ученията на кръста в изкуствена и по-привлекателна система, осквернена от извратения вкус на падналата природа. Обаче, вместо да подобри Евангелието плътската мъдрост го извращава, докато то стане друго евангелие, в което изобщо не присъства Божията истина.

Всички промени и изменения на личното слово на Господа са сквернота и замърсяване.

Гордото сърце на човека е много иска да има дял в оправданието на човека пред Бога. Мечтае се за големи подготовки за Христос, доверява се на смирения и покаяния, изтъкват се добри дела, естествените способности се възхваляват и с всички средства се правят опити да се издигнат човешки средства на божествения олтар.

Добре ще е, ако грешните си спомнят, че техните упования на плътски средства само омърсяват и безчестят делото на Спасителя. Единствено Бог трябва да бъде издигнат в изкупителното дело, а не човешки чук или длето.

Богохулство е, ако се стремим да допълним това, което Исус Христос при смъртта Си обяви, че е завършено или да се опитваме да подобрим това, в което Господ  Бог намира съвършено удовлетворение.

Треперещи грешнико, стой далеч с твоите инструменти и падни на колене в смирена молба, приеми Господ Исус за свой олтар на твоето изкупление и си почини в Него.

Много вярващи може да си вземат бележка от този текст по отношение на доктрините, в които те вярват. Сред християните има твърде много склонност да нагаждат и оформят истините на откровението по свой вкус.

Това е форма на неуважение и неверие; нека се борим срещу това и да приемем истината, както ни се дава, радвайки се, че ученията на Библията са недялани камъни и само ако останат такива ще са годни да издигнат олтара на Бога.

Чарлз Х. Спърджън

Share